Най-често задаваните въпроси за Рейки – част 1

1. Какво представлява Рейки-инцирането?

Това е ритуал на посвещение, чрез който човек получава възможността да работи с енергията на Рейки. Това посвещение се извършва само от Рейки-учителя по време на курса на обучение за съответното ниво. По време на процедурата учителят може да докосне курсиста по главата, раменете и ръцете, както и да използва една или повече специални дихателни техники. По този начин енергиите на посвещението протичат през учителя в човека, който се иницира. Тези специфични енергии са направлявани от Висша сила и свързват енергийния поток на човека директно с източника на Рейки. Тази енергия на инициацията абсолютно винаги и безпогрешно се свързва с всеки един от инициираните курсисти. Възможно е при някои от тях да се появят усещания. Някои от иницираните споделят, че по време на посвещението усещат топлина в дланите си, виждат различни цветове, получават някакви духовни преживявания или някаква реакция на тялото, която да подскаже настъпващите положителните промени в тялото. Въпреки тези примери възможно е да няма каквито и да било усещане. Това са чисто индивидуални реакции. В голямата част от случаите курсистите имат просто приятно чувство на отпускане и успокоение.

2. Мога ли да давам Рейки на себе си?

Разбира се, че можете да давате на себе си. Това е основното предназначение с тази енергия да помагате на себе си. След получаване на инициацията от учителя всеки може да дава Рейки сам на себе си, така както и на друг човек.

3. Вярно ли е, че Рейки може да бъде изпращана на разстояние?

Това е възможно при получаване на Рейки 2-ро ниво. В това вие получавате три Рейки-символа, които засилват енергията и дават възможност да давате лечебна енергия на човек без значение къде се намира. Може да ви делят хиляди километри, това няма никакво значение. Рейки ще стигне до него и ще помогне. Отново тези символи се активират във вас, посредством инициацията. Важно е да се отбележи, че енергията на Рейки може да бъде изпращана в помощ на кризисни ситуации или в трудни житейски моменти.

4. Колко нива има Рейки-обучението?

В класическата обучение на д-р Микао Усуи съществуват три нива на обучение. Това са 1-во, 2-ро и 3-то ниво, което е ниво Учител.

5. Какво е усещането, когато даваш Рейки?

При осъществяване на Рейки-сеанс, енергията протича през тялото на отдаващия, след което през дланите на ръцете му се влива в тялото на приемащия. Благодарение на това този, който отдава енергията, също получава доза „лечение“. Когато енергията преминава през тялото на лекуващия, енергията доставя чувство на лекота и успокоение. Практикуващия Рейки може интуитивно да усети някои проблемни места, които имат нужда от по-продължителна трапия.

Category : Blog Posted on септември 15, 2012

Leave a Reply

%d bloggers like this: