Политика за защита на лични данни

Политика за защита на лични данни

В сила от 11.05.2018
Политика за защита на личните данни

ВЪВЕДЕНИЕ
reiki-traditional.com („Дружеството“ или „ние“), с което можете да се свържете на електронен адрес info@reiki-traditional.com , бихме искали да Ви запознаем с това как събираме, използваме и разкриваме лични данни от и за Вас чрез тази интернет страница http://www.reiki-traditional.com и свързаните с нея мобилни сайтове, приложения и притурки („widgets“) (заедно наричани „Услугите на Дружеството”).
По-долу ще намерите Съдържание и кратко резюме на настоящата Политика за защита на личните данни в табличен вид. За допълнителна информация относно обработването на лични данни, извършвано от Дружеството, кликнете върху линковете във всеки един от разделите на резюмето.
Съдържание:
1. ЗА КАКВО И ЗА КОГО СЕ ПРИЛАГА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?
2. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ВАС СЪБИРАМЕ?
3. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
4. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
5. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
6. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
7. ПРЕДАВАТ ЛИ СЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗАД ГРАНИЦА?
8. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
9. КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ НА 25 МАЙ 2018 Г.?
10. АКТУАЛИЗАЦИИ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11. КАК МОГА ДА СЕ СВЪРЖА С ВАС ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ?
Въпрос Информация
1.      За какво и за кого се прилага настоящата Политика за защита на личните данни? Дружеството е администратор на личните данни, които ние събираме от и за Вас посредством Услугите на Дружеството.Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за всички потребители, включително за такива, които използват Услугите на Дружеството без да са регистрирани или абонирани за Услуга на Дружеството, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за Услуги на Дружеството.

 

За повече информация кликнете тук.

2.     Какви видове лични данни за Вас събираме? Дружеството може да събира данни от и за Вас.По-конкретноДружеството събира (1) регистрационна информация, (2) публична информация и Публикации, (3) информация, която сте позволили на социалните медии да споделят с Дружеството и (4) информация за дейността.

 

Ние обаче не събираме нито финансова информация от доставчици на платежни услуги, нито чувствителни данни, свързани с Вас.

 

За повече информация кликнете тук.

3.     Как използваме Вашите лични данни? Основната причина, поради която събираме данни за Вас, е за да Ви предоставим Услугите на Дружеството и да Ви позволим да взаимодействате с такива услуги.В допълнение, с Вашето предварително съгласие, можем да Ви изпращаме оферти, промоции и маркетингови съобщения, съобразени също с Вашите лични предпочитания и навици.

 

За повече информация кликнете тук.

4.     На какво основание използваме Вашите лични данни? Вашите лични данни се събират основно с цел да Ви бъдат предоставяни Услугите на Дружеството.Събирането на Вашите лични данни е необходимо и с цел да бъдат спазени законови задължения или защита на законните интереси на Дружеството.

 

Непредоставянето на такива данни ще доведе до невъзможността да Ви предоставим Услугите на Дружеството.

 

В случаите, в които Вашите данни се събират за маркетингови цели, Вие имате право да не предоставите на Дружеството личните си данни.

 

За повече информация кликнете тук.

5.     Как обработваме Вашите лични данни? Сигурността на Вашите данни е приоритет за нас. За тази цел Дружеството е предприело необходимите административни, технически и физически мерки, целящи опазване на Вашите лични данни от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.За повече информация кликнете тук.
6.     Кой има достъп до Вашите лични данни?   Дружеството може да споделя Вашите лични данни с (i) доставчици на услуги, (ii) с нашите свързани дружестваи (iii) държавни органиааакогато това е разрешено от приложимото законодателство.За повече информация кликнете тук.
7.     Предават ли се Вашите лични данни зад граница? Вашите лични данни е възможно да бъдат предадени в държави, намиращи се извън Европейското икономическо пространство. При всички случаи, ние гарантираме, че са налице необходимите и подходящи мерки за опазване сигурността на Вашите лични данни съгласно приложимото законодателство.За повече информация кликнете тук.
8.     Какви са Вашите права по отношение на личните Ви данни? Наред с други права, Вие имате право на достъп, допълване, актуализиране, промяна и изтриване на Вашите лични данни.За повече информация кликнете тук.
9.     Какво ще се случи на 25 май 2018 г.? Общият регламент на Европейския съюз (ЕС) относно защитата на данните 2016/679 влиза в сила на 25 май 2018 г., като въвежда, наред с другото, допълнителни права за физическите лица.За повече информация кликнете тук.
10.    Актуализации на настоящата Политика за защита на личните данни Дружеството може да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на личнитеданни с цел спазване на приложимото право.Моля, погледнете Дата на влизане в сила в началото на настоящата Политика за защита на лични данни, за да видите кога тази Политика за защита на лични данни е била ревизирана за последен път.
11.     Как мога да се свържа с Вас във връзка с обработването на личните ми данни? Можете да се свържете с нас на следния адрес на електронна поща info@reiki-traditional.com
1. ЗА КАКВО И ЗА КОГО СЕ ПРИЛАГА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?
Дружеството е администратор на личните данни (напр. информация, която идентифицира конкретно лице като имена и адрес на електронна поща ), които ние събираме от и за Вас посредством Услугите на Дружеството и които биват обработвани в съответствие с условията на настоящата Политика за защита на лични данни.
Настоящата Политика за защита на лични данни и Политиката относно „Бисквитките“ („Сookies“) се прилагат за всички потребители, включително за такива, които използват Услугите на Дружеството без да са регистрирани или абонирани за Услуга на Дружеството, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за Услуги на Дружеството.
Както е посочено в Общите условия, Услугите на Дружеството са предназначени за широката публика, те не са предназначени за деца и не събират умишлено лични данни от деца под 16 години.
2. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ВАС СЪБИРАМЕ?
Дружеството събира (1) регистрационна информация, когато се регистрирате за Услуга на Дружеството, (2) публична информация и публикации, които Вие споделяте посредством Услугите на Дружеството, (3) информация, която сте позволили на социалните медии да споделят с Дружеството, (4) информация за дейността, когато осъществявате достъп до или взаимодействате с Услуга на Дружеството. По-конкретно, Дружеството събира следните видове данни от и за Вас:
1. Регистрационна информация е информацията, която предоставяте, за да се регистрирате за Услуга на Дружеството, например, за да създадете профил (акаунт), да публикувате коментари, да получавате бюлетин или да участвате в състезание. Регистрационната информация може да включва, например, трите имена, адрес на електронна поща, пол, пощенски код, държава и дата на раждане.
2. Публична информация и публикации, която се състои от коментари или съдържание, които публикувате в/чрез Услугите на Дружеството, и Вашите лични данни, съдържащи се в тези публикации или съдържание, което може да включва име, потребителско име, коментари, харесвания, статус, профилна информация и снимка. Публичната информация и публикациите винаги са публични, което означава, че са достъпни за всеки и могат да бъдат показвани в резултати от търсене на външни търсачки.
3. Информация от социалните медии. Ако осъществите достъп до или се впишете (логнете се) в Услуга на Дружеството чрез услуга на социална медия или свържете Услуга на Дружеството към услуга на социална медия, информацията, която Дружеството събира може да включва също така потребителски идентификатор и/или потребителско име, свързани с тази услуга на социална медия, всякаква информация или съдържание, за които сте дали съгласието си да бъдат споделени от услугата на социалната медия с нас, като например профилната Ви снимка, адрес на електронна поща или списъци с приятели, както и всякакви лични данни, които сте направили публично достъпни във връзка с тази услуга на социална медия. Когато осъществявате достъп до Услугите на Дружеството чрез услуга на социална медия или когато свързвате Услуга на Дружеството с услуги на социални медии, Вие разрешавате на Дружеството да събира, съхранява и използва такива лични данни и съдържание в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни.
4. Информация за дейността. Когато осъществявате достъп до или взаимодействате с Услугите на Дружеството, ние можем да събираме информация относно тези посещения. Например, за да бъде разрешено свързването Ви с Услугите на Дружеството, сървърите ни получават и записват информация за Вашия компютър, устройство и браузер, включително евентуално и за Вашия IP адрес, вид на браузъра и друга софтуерна или хардуерна информация. Ако осъществявате достъп до Услугите на Дружеството от мобилно или друг вид устройство, ние можем да събираме данни за уникалния идентификатор, определен за това устройство, данни за гео локация или друга оперативна информация за това устройство. „Бисквитки“/ „Кукита“ („Cookies“) и други технологии за проследяване (например, кукита в браузъра, пиксели, уеб-маяци, технологията Adobe Flash, обикновено наричани „Флаш бисквитки“) също могат да бъдат събирани. Тези технологии могат да се ползват за събиране и съхраняване на информация относно ползването на Услугите на Дружеството от Ваша страна, например страниците, които сте посетили, видео и друго съдържание, което сте разглеждали, заявки за търсене, които сте направили, и реклами, които сте видели. За повече информация, моля посетете нашата Политика относно „Бисквитките“.
5. Информация от Други източници. Можем да допълним събираната от нас информация с информация от други източници, като обществено достъпна информация за Вашата онлайн и офлайн дейност от услуги на социалните медии, както и от търговски достъпни източници.
Ние не събираме:
• Финансова информация от доставчик на платежна услуга: в определени случаи е възможно да използваме платежна услуга, предоставяна от несвързано дружество, за да можете да закупите продукт или да извършите плащане („Платежна услуга“). Ако желаете да закупите продукт или да извършите плащане чрез Платежна услуга, ще бъдете насочени към интернет страница на Платежна услуга. Всякаква информация, която предоставяте на Платежната услуга, ще бъде предмет на Политиката за защита на лични данни на съответната Платежна услуга, а не на настоящата Политика за защита на личните данни. Нямаме никакъв контрол върху и не носим отговорност за каквото и да е използване на информацията от страна на Платежната услуга, събрана от която и да е Платежна услуга.
• Чувствителна информация: Молим да не ни изпращате, нито да ни разкривате каквито и да е чувствителни лични данни (като номера на социални осигуровки, информация, свързана с расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни или други убеждения, здраве, съдебно минало или участие в синдикални организации) в или чрез Услугите на Дружеството или по какъвто и да е друг начин.
Свързани услуги
На последно място, Услугите на Дружеството може да са свързани и с интернет страници, включително интернет страници на социални медии, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности, игри, бюлетини, състезания или приложения, разработени и поддържани от несвързани дружества. Дружеството не носи отговорност за практиките за защита на лични данни на несвързани дружества и щом напуснете Услугите на Дружеството или кликнете върху реклама, трябва да проверите съответната политика за защита на личните данни на другата услуга.
3. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Данните, които събираме от и за Вас, използваме, за да:
а) Ви предоставяме Услугите на Дружеството и функционалности;
б) оценяваме, анализираме и подобряваме тези Услуги на Дружеството и функционалности;
в) повишаваме нивото на Вашето изживяване и удовлетвореност при използване както на онлайн, така и на офлайн Услугите на Дружеството, като Ви предоставяме подходящо и интересно за Вас съдържание;
г) Ви даваме възможност да коментирате съдържание и да участвате в онлайн игри, състезания или програми, включващи награди;
д) Ви предлагаме клиентско обслужване и да отговаряме на запитвания;
е) защитаваме правата на Дружеството и на други лица. Например, може да има случаи, в които Дружеството може да използва Вашите лични данни, включително в ситуации, в които Дружеството добросъвестно вярва, че такова обработване е необходимо с оглед: (i) защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността, безопасността или собствеността на Дружеството, нашите Свързани лица или техните служители, посредници, контрагенти, лицензодатели и доставчици (включително за изпълнение на нашите договори и условия за ползване); (ii) защита на безопасността, неприкосновеността и сигурността на потребителите на Услугите на Дружеството и членовете на обществото; (iii) защита на Дружеството, както и на други заинтересовани трети лица, като доставчиците на Дружеството, срещу измама или за целите на управлението на риска;
ж) спазваме закона или законовите процедури и/или в изпълнение на искания от обществени и държавни органи;
з) осъществим корпоративна сделка, като предложено или действително преструктуриране, сливане, продажба, съвместно предприятие, преотстъпване, прехвърляне или друго разпореждане с целия или част от бизнеса/дейността/търговското си предприятие, активите или акциите на Дружеството  (включително в случай на несъстоятелност или подобни процедури). Например, ако Дружеството участва в сливане или прехвърляне на цялата или съществена част от своята дейност/ търговското си предприятие, Дружеството може да разкрие и прехвърли личните Ви данни на страната или страните, в сделката, като част от тази сделка;
и) предоставяме функционалност за споделяне в социалните медии; ако се впишете (логнете се) с или свържете профил (акаунт) за услуга на социалните медии с Услугите на Дружеството, можем да споделим Вашето потребителско име, снимка и харесвания, както и Вашата дейност и коментари, с други потребители на Услугите на Дружеството и с Вашите приятели, свързани с услугата на социалните медии, която ползвате. Можем също така да споделим тези лични данни с доставчика на услугата на социалните медии;
й) с Вашето предварително съгласие, Ви изпращаме (по електронна поща, SMS, телефон, чат и социални медии) оферти, промоции и други маркетингови съобщения, свързани с Услугите на Дружеството, услуги/продукти на Свързани лица и/или трети лица, осъществяващи дейност в следните сектори [развлекателен бизнес], включително дружества от групата и кобрандирани (под съвместна марка/ co-branded) услуги и функции, като състезания или други промоции, организирани съвместно с трето лице или Свързано лице, които могат да бъдат реализирани чрез Услугите на Дружеството или чрез услугите на Свързано лице или услугите на трети лица;
к) с Вашето предварително съгласие, Ви изпращаме маркетингови съобщения, съобразени с индивидуалните Ви интереси и потребности, посредством каналите за комуникация, посочени в буква й) по-горе.
Можем да използваме анонимизирана информация или информация, която вече не позволява да бъдете идентифицирани като конкретно физическо лице, дори непряко (напр. за статистически цели), за всякакви цели или да я споделяме с трети лица.
4. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Обработването на Вашите лични данни за целите на:
• Раздел 3, букви от a) до е) от настоящата Политика за защита на личните данни е необходимо с оглед на предоставянето на поисканите услуги и следователно е задължително, тъй като в противен случай услугите не могат да бъдат предоставени;
• Раздел 3, буква ж) от настоящата Политика за защита на личните данни се изисква съгласно приложимото законодателство и следователно е задължително; и
• Раздел 3, буква з) от настоящата Политика за защита на личните данни се извършва на основание законните интереси на Дружеството и неговите контрагенти за осъществяване на такава икономическа дейност и е в достатъчна степен балансирано спрямо Вашите интереси, доколкото обработването на личните данни се извършва в границите/ рамките на строго необходимото за осъществяването на такава икономическа дейност. Тази дейност по обработка на лични данни не е задължителна и Вие можете да възразите по всяко време, както е описано в Раздел 11 от настоящата Политика за защита на личните данни.
От друга страна, обработването на Вашите лични данни за целите на:
• Раздел 3, буква и), се извършва по Ваша преценка, но без Вашето съгласие, е невъзможно профил за услуга на социалните медии да се свърже с Услуга на Дружеството, поради което ще трябва да се вписвате (логвате) в Услугата на Дружеството , използвайки друг механизъм;
• Раздел 3, букви й) и к), се извършва по Ваша преценка, но без Вашето съгласие Дружеството и/или трети лица не могат да Ви предоставят общи маркетингови съобщения от/ за Дружеството и за услуги/продукти на трети лица, нито съобщения, съобразени с индивидуалните Ви интереси и потребности, нито да Ви предоставят кобрандирани услуги (под съвместна марка).
Имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на Раздел 3, букви и) до к), като изпратите съобщение до адреса на електронна поща, посочен в Раздел 11 по-долу.
5. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Вашите лични данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица. По-конкретно, Дружеството въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.
6. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Дружеството може да споделя Вашите лични данни за целите на Раздел 3 по-горе със следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз или извън Европейския съюз в съответствие с и предвид ограниченията, предвидени в разпоредбите на Раздел 7 по-долу:
a) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, напр. доставчици на облачни услуги, други дружества от групата, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на Дружеството услуги и в този контекст, например и без ограничение, дружества, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти и адвокати – дружества, възникнали в резултат на евентуални сливания, разделяния или друг вид преструктуриране; и
b) Компетентни органи с оглед спазване на приложимите законодателство.
7. ПРЕДАВАТ ЛИ СЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗАД ГРАНИЦА?
Вашите лични данни могат да бъдат предадени в държави, намиращи се извън Европейското икономическо пространство, по-специално в САЩ. Европейската комисия признава някои от тези държави извън ЕИП като осигуряващи адекватно ниво на защита съгласно стандартите на ЕИП. Пълният списък на тези държави можете да откриете тук http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. По отношение на предаване от Европейското икономическо пространство до държави, които не са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита, ние сме предвидили адекватни и подходящи мерки във връзка със защитата и предаването на Вашите лични данни в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни, като например стандартните договорни клаузи, приети от Европейската комисия съгласно членове 45 и 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни („Регламент относно защитата на личните данни“).
Имате право да поискате копие от горепосочените мерки, както и допълнителна информация относно личните Ви данни, като се свържете с Дружеството на адреса, посочения в Раздел 11 адрес на НАСТОЯЩАТА Политика за защита на личните данни.
8. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Имате право във всеки един момент да:
а) получите потвърждение дали Вашите лични данни съществуват или не, да бъдете информирани относно съдържанието и източника, както и да проверите точността и да поискате коригиране, актуализиране или изменение;
б) поискате изтриването, анонимизирането или ограничаването на обработването на личните Ви данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство;
в) направите по всяко време възражение срещу обработването на личните Ви данни на законни основания.
Можете да изпратите искането си на адреса, посочен в Раздел 11 по-долу. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.
Помнете, че дори след като премахнете профила си или ако сте поискали изтриване на данните Ви, копия от определена информация от профила Ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане, Вашият профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с Вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване с оглед спазване на приложимото законодателство.
Предоставяме Ви и също така различни възможности във връзка с ползването и разкриването от наша страна на Вашите лични данни за целите на маркетинга. Можете да оттеглите съгласието си във връзка с:
• Получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма за целите на маркетинга като или следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения, или като просто промените настройките на потребителския си профил, ако сте регистриран потребител, или чрез инструмента за управление на съгласията, наличен на нашата интернет страница, ако не сте регистриран потребител. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен в Раздел 11 от Политиката за защита на личните. Във всички случаи, Дружеството може да продължи да Ви изпраща административни съобщения, свързани с предоставянето на Услугите на Дружеството.
• Споделяне от наша страна на Ваша лична информация с наши Свързани лица за техни маркетингови цели: Ако бихте предпочели да не споделяме Ваша лична информация за в бъдеще с наши Свързани лица за техни цели на директния маркетинг, можете да откажете такова споделяне, като или промените настройките на потребителския си профил, ако сте регистриран потребител, или чрез инструмента за управление на съгласията, наличен на нашата интернет страница, ако не сте регистриран потребител, или като изпратите искане на адреса, посочен в Раздел 11 от Политиката за защита на личните данни.
Във всички горепосочени случаи можем да се свържем с Вас и да ви поискаме допълнителна информация, за да изпълним искането Ви. Също така, допълнителните права, посочени в раздел 9 по-долу, ще влязат в сила от 25 май 2018 г.
9. КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ НА 25 МАЙ 2018 Г.?
На 25 май 2018 г. Регламентът относно защитата на личните данни ще влезе в сила и ще се прилагат следните разпоредби:
А. Периоди на запазване, приложими за Вашите лични данни
Ние ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за защита на лични данни. Във всички случаи, следните периоди на запазване ще се прилагат при обработката на Вашите лични данни за посочените по-долу цели:
• Данните, събрани за целите, посочени в Раздел 3, букви от а) до з) от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето на предоставяне на Услугите на Дружеството, като се добави и продължителността на срока на давностния срок съгласно приложимото законодателство след прекратяването на Услугите на Дружеството; Данните, събрани за целите, посочени в Раздел 3, буква и) от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето, необходимо за вписване в Услугата на Дружеството чрез социална мрежа; и
• Данните, събрани за целта, посочена в Раздел 3, буква й) и буква к) от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за период от 24 месеца от събирането им;
В края на периода на запазване Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.
Б. Допълнителни права
В допълнение към правата, посочени в Раздел 8 от настоящата Политика за защита на личните данни, с влизането в сила на Регламента относно защитата на личните данни, Вие ще имате право във всеки един момент да:
а) изискате от Дружеството да ограничи обработването на личните Ви данни, когато:
• оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява да предприемем необходимите действия за коригиране или проверка на точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете да изтрием личните Ви данни;
• не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
• сте възразили срещу обработването, основано на законен интерес, в очакване на проверка дали Дружеството има убедителни законови основания да продължи обработването.
б) възразите срещу обработването на личните Ви данни;
в) поискате изтриване без ненужно забавяне на личните Ви данни;
г) получите електронно копие на личните Ви данни, ако желаете да прехвърлите личните си данни, които сте ни предоставили, на себе си или на друг доставчик („преносимост на данни“), в случаите, в които личните данни се обработват с автоматични средства и обработването е или (i) въз основа на Вашето съгласие или е (ii) необходимо за предоставяне на услуга на дружеството; и
д) подадетe жалба до съответния надзорен орган по защита на личните данните.
  1. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружеството има право да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на личните данни по каквато и да е причина (включително, но не само, промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с такова приложимо законодателство.

Моля погледнете Дата на влизане в сила в началото на тази Политика за защита на личните данни, за да видите кога е била ревизирана за последен път. Всякакви промени в тази Политика за защита на личните данни ще бъдат предварително обявявани чрез публикуване на ревизираната Политика за защита на личните данни в Услугите на Дружеството. При съществени промени в настоящата Политика за защита на личните данни, водещи до промяна на естеството на обработването или до разширяване на правата ни относно използването на личните данни, които вече сме събрали от Вас, ние ще Ви уведомим и ще Ви предоставим възможност за избор относно бъдещото използване на тези лични данни, съгласно изискванията на приложимото законодателство.

  1. КОНТАКТИ

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на следния адрес на електронна поща: info@reiki-traditional.com

%d bloggers like this: