Рейки

Името Рейки 霊気 идва от Японските йероглифи Рей (霊, означаващ „вселена“„дух“„душа“) и Ки (също и Чи) (気, означаващ „енергия“„живот“). Прието е да се превежда като „Универсална жизнена енергия“.


Рейки техниката е известна като лечението чрез полагане на ръце върху тялото. Тази техника е прилагана хиляди години от редица древни народи като китайци, индуси, тибетци, египтяни, евреи и други. Рейки е много древно целително изкуство, преоткрито за съвременния свят благодарение на японският монах Микао Усуи в древни тибетски сутри.

ЦВЯТ – РЕЙКИ

Смята се, че символичният цвят на Рейки е зелен. Това е цветът на здравето, на лечителството и на любовта. Цветът на 4-тата чакра (сърдечната отговаряща за любовта и имунната система) също е зелен. Йероглефите на Рейки се изписват в златножълт цвят, тъй като това е цветът на Създателя, на божествената енергия. Рейки е светлината, която ни отвежда обратно до Голямата Светлина.

КАКВО Е РЕЙКИ

Рейки е японска древна лечебна система за канализиране на универсалната жизнена енергия в човека.

Всичко е енергия, част от тази енергия са и нашите тела. Нашето напрегнато всекидневие, грижите за осигуряване на физическото и психическо ни благоденствие, в голяма част от случаи довежда до физически дисбаланс, който води до появата на различни болести! Рейки е техника, която създава хармония в телата ни, която балансира дисбаланса в нас или при тези, които ни поискат помощ.

Независимо от религията, която изповядва всеки човек може да бъде настроен (инициран) и да стане канал на универсалната енергия Рейки. Преминавайки през нас, хармонията ни балансира, можем да помагаме на растения и животни, а протичането през нас самите балансира собственото ни състояние и нашето здраве се подобрява, което повишава вътрешната ни енергия и премахва болестите, които сме натрупали в следствие на напрежение, нерви и негативни мисли. Рейки е чудесен метод за лечение на стреса. Бързо успокоява болката и всички видове физически и психически болести.

Когато сме здрави, ние сме щастливи, чувстваме се прекрасно в тялото си, нямаме никакви болки и напрежение – тогава ние сме в хармония, каквато е енергията в природата.

Когато сме изпълнени със страх, тъга, обида, гняв и безпокойство, ние сме настроени негативно, което води до болести, а това се предава и на всичко, което прави в ежедневието си, като със своите действия и бездействия влияе дори и на другите около него.

Рейки ни балансира бързо и лесно успокоява болката и нормализира кръвното налягане.

 

Рейки е част от признатите алтернативни терапевтични практики от МЗО (Международната здравна организация). Лечебната техника Рейки не може да се научи с четене на книги, чрез самообучение, с ръководства и гледане на видео записи и филми. За да станем практикуващи рейкисти е необходимо да получим лична настройка (инициация, посвещение) от хабилитиран Рейки Мастер. Тези които практикуват без да са получили настройка, не използват енергията Рейки. Те използват своята лична жизнена енергия, което може да доведе до здравни проблеми.

%d bloggers like this: